Raad van Advies Innovatie en Medische Technologie


Aanvullend op de bestaande erkenningsregelingen heeft de SEMH eind vorig jaar een Raad van Advies Innovatie en Medische Technologie (RvA IMT) geïnstalleerd. Deze Raad van Advies houdt zich bezig met het ontwikkelen van toetsbare eisen die gesteld worden aan nieuwe technologieën.

Immers, onderzoeken tonen aan dat nieuwe (digitale) zorgtechnologie bij uitstek geschikt is om substantieel te kunnen bijdragen aan het leveren van goede zorg op het juiste moment aan de juiste cliënt. Om zo de druk op de zorg in zijn algemeenheid het hoofd te kunnen bieden. Voorwaarde daarbij is dat de kwaliteit van nieuwe initiatieven waar deze technologieën worden toegepast, geborgd is.

De Raad van Advies IMT is nu beschikbaar om innovatieve initiatieven te beoordelen en waar van toepassing hiervoor kwaliteitseisen op te stellen.

Mocht u behoefte en/of vraagstukken hebben op het gebied van IMT dan kunt altijd contact opnemen met de SEMH.


Meer informatie over de erkenning klik op: Flyer IMT