SEMH
Het kwaliteitskeurmerk voor medische hulpmiddelenzorg

Stichting Erkenning
Medische Hulpmiddelenzorg


De SEMH is al bijna 30 jaar het onafhankelijk en onpartijdig instituut dat de kwaliteit van medische hulpmiddelenzorg in Nederland behoudt, bewaakt en verbetert. De SEMH sluit aan op het beleid en de uitvoering van zorg in Nederland. De SEMH levert hierdoor een bijdrage aan de kwaliteit van leven van zorgbehoevenden.

Hulpmiddelenzorgbedrijven die hoogwaardige kwaliteit in hun werk leveren worden erkend door de SEMH. Bij door de SEMH erkende bedrijven werken professionals die door opleiding en jarenlange ervaring precies weten hoe te handelen. Vanaf het opnemen van de maatvoering, de vervaardiging van het product, tot aan de ‘finishing touch’ bij het passen bent u bij de erkende leverancier in goede handen.

Medische Hulpmiddelenzorg Nederland


Medische hulpmiddelen kunnen een effectieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg.
De SEMH heeft als kerntaak het ontwikkelen, behouden en handhaven van de kwaliteit van medische hulpmiddelenzorg in Nederland. Dit specifieke onderdeel van de zorg, dat vanuit de basisverzekering wordt gefinancierd op grond van de Zorgverzekeringswet (ZvW), vertegenwoordigt 3,5 % van de totale kosten in het basispakket. De waarde hiervan heeft een positieve impact op de kwaliteit van leven.

De toegevoegde waarde is:

  • Verbeterde kwaliteit van leven: Hulpmiddelen zoals rolstoelen, prothesen en hoorapparaten kunnen mensen helpen om hun mobiliteit te verbreden, hun zintuigen te verbeteren en hun algehele levenskwaliteit te verhogen.
  • Zelfstandigheid: Hulpmiddelen stellen mensen in staat om zelfstandig dagelijkse taken uit te voeren, zoals zich verplaatsen, communiceren of zich verzorgen, waardoor ze minder afhankelijk zijn van anderen.
  • Participatie in de samenleving: Door toegang te hebben tot geschikte hulpmiddelen kunnen mensen met beperkingen actief deelnemen aan de maatschappij, bijvoorbeeld door werk, onderwijs en sociale activiteiten.
  • Kosteneffectiviteit: Het verstrekken van hulpmiddelen kan op lange termijn kosteneffectiever zijn dan het leveren van constante zorg of ondersteuning aan mensen met beperkingen.
  • Gezondheidsvoordelen: Sommige hulpmiddelen kunnen bijdragen aan het voorkomen van verdere gezondheidsproblemen of het verminderen van pijn en ongemak. Al met al draagt hulpmiddelenzorg in Nederland bij aan het bevorderen van inclusie, zelfstandigheid en welzijn van mensen met beperkingen, en dit heeft zowel individuele als maatschappelijke voordelen.


De SEMH speelt al sinds 1995 een belangrijke rol als het gaat om ontwikkeling, behoud en handhaving van de kwaliteit van medische hulpmiddelen. Opgericht vanuit een samenwerking tussen ziekenfondsen en brancheorganisaties met als doel het ontwikkelen en handhaven van kwaliteit van hulpmiddelenzorg is de positie van de SEMH in de loop der jaren stap voor stap gegroeid naar een onafhankelijke en onpartijdige speler die een essentiële bijdrage kan leveren aan de behoefte aan passende zorg in het zorglandschap in Nederland.

Bekijk de laatste nieuwsberichten