Informatie voor bedrijven

Bent u reeds erkend of wilt u een erkenning van de SEMH?

Waarmee kunnen wij u helpen?

Hieronder vindt u alle informatie als u erkend wilt worden of reeds erkend bent door de SEMH.

Inschrijven

Wilt u meer weten over de inschrijfprocedure?Eisen / erkenningsschema’s

Hier vindt u de algemene eisen en de actuele erkenningsschema’s


Protocollen en reglementen

Hier vindt u de reglementen en protocollen
Tarieven

Hier vindt u een overzicht van de tarieven voor de contributie en toetsingskosten


Geaccrediteerde scholingsactiviteiten

Hier vindt u een overzicht van de geaccrediteerde scholingen

Erkende klachtencommissies

Hier vindt u een overzicht van de klachtencommissies

Beroepsregisters

Hier vindt u een overzicht van de beroepsregisters

Overige documenten

Bent u reeds erkend en vind er een wijziging plaats of heeft u een vraag of cursussen?


Vragen?

Heeft u nog vragen? Kijk bij de meest gestelde vragen


Onder verantwoordelijkheid van het SEMH bestuur worden eisen opgesteld in overleg met de belanghebbenden zoals leveranciers, patiëntenbelangenorganisaties en zorgverzekeraars.
De SEMH blijft voortdurend waken over de hoogte van de gestelde eisen. De eisen hebben altijd betrekking op de wijze waarop het product wordt vervaardigd, de deskundigheid en professionaliteit van de medewerkers, de inrichting van het bedrijf, de wijze van omgaan met en het begrip voor de consumenten en de wijze waarop informatie wordt geven over algemene of productgerichte zaken.


Een opgesteld erkenningsschema heeft beperkte geldigheid. Nieuwe wettelijke regelingen, nieuwe medische of technische inzichten of opmerkingen van consumenten of leveranciers zijn redenen om de eisen te herzien. Het doel van de SEMH is het erkennen van leveranciers die op een kwalitatief hoog niveau werken en het waarborgen van de kwaliteit. Wanneer hiertoe zwaardere of andere eisen noodzakelijk zijn, dan worden die opgesteld. De kwalitatief betere leveranciers kunnen zich zo blijven onderscheiden.

De Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg wordt door alle betrokken partijen in de medische hulpmiddelenbranche gezien als het protocol dat moet worden gevolgd om het juiste functioneel medisch hulpmiddel te kunnen verstrekken.  De SEMH stelt om die reden o.a. de eis dat het primaire proces moet worden uitgevoerd conform de Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg. Om dit te doen is het o.a. noodzakelijk dat de zorgvraag, een zorgplan, de selectie en de evaluatie van het hulpmiddel worden geformuleerd. Bij dit proces wordt er naast de aandoening ook gekeken naar de leefomgeving; de participatie en de activiteiten van de cliënt. Bij deze processen is het van belang dat dit wordt uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon.


De SEMH beschikt over een aantal Raden van advies die ondersteund door werkgroepen de eisen ontwikkelen. Daarnaast is er een toetsingscommissie en een geschillencommissie. De toetsingscommissie zorgt er voor dat de kwaliteit van de toetsingen gewaarborgd is en de werkwijze / interpretatie van de eisen door alle toetsers gelijk is. De geschillencommissie doet een uitspraak bij een geschil tussen een erkend bedrijf en een toetser en bij een mogelijk geschil tussen een cliënt of vertegenwoordiger van een belangengroepering en een erkend bedrijf.


De SEMH zet zich al jaren in om de kwaliteit van leveranciers van medische hulpmiddelen te verbeteren door middel van de SEMH erkenningsregeling.
Sinds 2006 is de SEMH voor haar eigen systeem in het bezit van het ISO 9001 certificaat.

Bekijk de laatste nieuwsberichten