Veelgestelde vragen cliënten

  • Hoe worden leveranciers gecontroleerd?
    Alvorens leveranciers erkend worden, moeten ze eerst een toetsing ondergaan, waaruit moet blijken dat de leverancier volledig volgens de eisen werkt. Wanneer een leverancier van medische hulpmiddelen eenmaal erkend is, blijft het bedrijf regelmatig bezocht worden door toetsers (deskundige op het gebied van kwaliteit) die ter plekke onder andere een steekproef uitvoeren en controleren of nog steeds aan de erkenningsregels wordt voldaan.
  • Ik heb een klacht over mijn leverancier, bij wie kan ik hiermee terecht?
    Neemt hierover contact op met uw zorgaanbieder en probeer de klacht samen op te lossen. Als dat niet lukt, kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie bij wie uw leverancier is aangesloten. Uw leverancier moet u over de klachtenprocedure en klachtencommissie informeren.
  • Hoe kan ik een erkend bedrijf bij mij in de buurt vinden?
    Op de SEMH website vindt u in het menu medisch hulpmiddel nodig de verschillende erkenningen. Hier kunt u met behulp van het invoeren van uw postcode de dichtstbijzijnde leverancier vinden.