Veelgestelde vragen over toetsingen

Hier vindt u antwoord op veelgestelde vragen over de toetsingen en rapporten.

 • Hoe worden hulpmiddelenzorg bedrijven getoetst?
  Voordat een leverancier van medische hulpmiddelen wordt erkend, wordt er eerst een toetsing uitgevoerd. Hieruit moet blijken dat de leverancier volledig volgens de eisen werkt. Wanneer het bedrijf eenmaal erkend is, wordt het bedrijf regelmatig – op basis van het Reglement toetsingen – bezocht door een toetser. Deze toetst en neemt daarbij een steekproef uit dossiers van het afgelopen jaar. Ook wordt er door middel van tussentijdse schriftelijke toetsingen getoetst of er nog steeds aan de erkenningseisen wordt voldaan.
 • Ik wil mijn toetsingsrapport inzien, maar kan niet inloggen op de website.
  Toetsingsrapporten worden altijd (versleuteld) naar u gemaild. Deze kunt u niet downloaden vanaf de SEMH website.
 • Waar kan ik mijn wachtwoord vinden (om rapporten te openen enz.). 
  U kunt de rapporten openen met uw zescijferige code die u vindt onder de adresgegevens in onze brieven. Ook staat deze code als certificaatnummer op het SEMH certificaat.
 • Voor de SEMH erkenning moet ik mijn bedrijf bij een erkende klachtencommissie aansluiten. Welke klachtencommissie kan ik hiervoor kiezen?
  De door de SEMH erkende klachtencommissies vindt u op de pagina erkende-klachtencommissies. Hier vindt u tevens te link naar de door het Ministerie van VWS erkende geschilleninstanties die óók door de SEMH worden geaccepteerd.
 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitkomst van de toetsing?
  Als u het niet eens bent met een bestuursbesluit kunt u hier tegen bezwaar maken. Vraag hiervoor het reglement Bezwarencommissies op bij het secretariaat via info@semh.info