Duurzaamheidseisen (in ontwikkeling)


Enige tijd geleden heeft Zorgverzekeraars Nederland de SEMH benaderd en gevraagd om mee te denken over eisen die gebaseerd zijn op de Greendeal zorg 3.0. De SEMH heeft hiervoor een inventarisatie gemaakt van de huidige situatie bij hulpmiddelenzorg bedrijven. Deze inventarisatie heeft geleid tot een concept voor een schema duurzaamheidseisen, gebaseerd op 3 niveaus.


Vervolgens is gebleken dat de zorgverzekeraars de voorkeur geven aan een beperkter eisenschema, op (het laagste) niveau 1, zodat dit laagdrempeliger met ook minder financiële consequenties voor de hulpmiddelen zorgaanbieders zou zijn. In al onze branchespecifieke Raden van Advies is dit concept schema duurzaamheidseisen besproken.


In de Raden van Advies hebben we terug gehoord dat de eisen op onderdelen wel erg basaal zijn en daardoor minder van toegevoegde waarde. Ook krijgen we van zorgverzekeraars te horen dat eventueel “quick wins” niet in de eisen zijn opgenomen. 


Om geen kansen te laten liggen de zorg duurzamer te maken, hebben we de branches nu gevraagd om aanvullende suggesties te geven en voorstellen te doen om grotere stappen te maken om als hulpmiddelenzorg sector milieuvriendelijker te kunnen werken. Dit zal dus nog een vervolg krijgen.


Voor de goede orde benadrukken wij dat het hier gaat om een initiatief vanuit ZN en dat wij het als een voordeel zien dat onze leden via de SEMH inspraak hebben op de eisen. Bovendien staan de duurzaamheidseisen los van de bestaande SEMH eisen/­erkenningsregelingen.