Gewijzigde samenstelling SEMH bestuur

In de afgelopen periode hebben enkele wisselingen in het bestuur van de SEMH plaatsgevonden. Zo hebben wij in ons bestuur mogen verwelkomen Maarten Haast en Henk-Peter Oonk. Met hun kennis en kunde zijn zij gemotiveerd om een structurele bijdrage te leveren aan de SEMH en dat waar de SEMH voor staat. Ook is René Ungerer tot het bestuur toegetreden. Daarentegen hebben Bing Thio en Cees de Ronde recent ons bestuur verlaten. Bing Thio omdat hij wegens een nieuwe functie zich niet meer voor de SEMH beschikbaar kan maken. Cees de Ronde heeft na een zeer lange periode dat hij voor de SEMH actief is geweest, eerst als voorzitter van de Raden van Advies, later als bestuursgedelegeerde en tenslotte als lid van het bestuur, besloten zijn werkzaamheden als bestuurslid voor de SEHM te beëindigen. Wel blijft hij als eindbeslisser bij de SEHM betrokken. Vanwege zijn lange staat van dienst en zijn bijdrage aan onze organisatie heeft de SEMH hem benoemd tot ere-bestuurlid en heeft hem hiervoor bij zijn afscheid een oorkonde uitgereikt (zie onder).
Het huidige bestuur bestaat uit: Hans Verleun, Fred Holtkamp, Maarten Haast, Henk-Peter Oonk en René Ungerer.