MMC nascholingseis


Eerder hebben we alle mammacare adviseurs laten weten dat per 15 september 2023 een nieuwe versie van het erkennings­schema MMC geldig is. In dit schema MMC v10 is een nieuwe nascholingseis opgenomen, namelijk dat alle mammacare adviseurs geaccrediteerde nascholing van 4 SEMH punten per 2 jaar moeten volgen.

Het bestuur van de SEMH meent dat gemiddeld 2 accreditatiepunten per jaar niet te veel is om te moeten behalen, ondanks dat er weinig aanbod van geaccrediteerde MMC nascholing is om als mammacare adviseur aan de verplichte nascholing te kunnen voldoen.

Als oplossing voor het huidige zeer beperkte aanbod aan nascholing heeft beroepsvereniging NVMCZ in 2023, op 20 maart, op 18 september en op 25 september, drie nascholingsdagen voor mammacare adviseurs georganiseerd. De mammacare adviseurs die aan een van deze dagen hebben deelgenomen voldoen daarmee aan de nascholingseis. 

Op 18 maart 2024 biedt NVMCZ (https://nvmcz.nl/scholing/  nog een laatste maal deze nascholingsdag aan zodat mammacare adviseurs die in 2023 hieraan niet hebben deelgenomen, de kans hebben dit alsnog te doen.

Ook biedt School of Skills https://www.school-of-skills.nl/scholingen nascholing aan voor mammacare adviseurs.

Het SEMH bestuur wijst erop dat indien de mammacare adviseur niet aan de nascholingseis voldoet, dit tijdens een toetsing zal leiden tot een feit dat binnen 6 weken zal leiden tot uitschrijving uit het register. Overigens is NVMCZ op dit moment actief bezig met het stimuleren van opleiders en fabrikanten om hun scholing te laten accrediteren. Ook het SEMH bestuur wil deze partijen nadrukkelijk verzoeken dit te doen. Zonder geaccrediteerde nascholing verliest het beroep van mammacare adviseur zijn waarde, niet alleen voor de cliënt maar zeker ook voor de zorgverzekeraars.