KWOT register voor OIM-OSB bedrijven 

Voor de SEMH erkenningsregelingen OIM en OSB zal de deskundigheidseis gaan wijzigen. Vanaf 1 juli 2023 wordt aan de deskundigheidseis voldaan als de zorgdeskundige als kwaliteitsgeregistreerd is opgenomen in het KWOT register. 

Deze besluitvorming heeft lang op zich laten wachten met name omdat het KWOT register een 5-jaarlijkse controle doet op de gevolgde nascholing, en de SEMH een jaarlijks te volgen en te controleren nascholing voorstaat. Echter vanuit de betreffende beroepsverenigingen is aangegeven dat de eisen die het KWOT-register aan de nascholing stelt (accreditatiepunten) zodanig zijn, dat het behalen van de vereiste accreditatiepunten in de praktijk alsnog over 5 jaar verspreid zal moeten worden. Daarom heeft het SEMH bestuur hiermee ingestemd en tijdens de toetsingen zullen de toetsers steekproeven nemen in hoeverre aan nascholing wordt gedaan. 

De registratie in het KWOT-register zal verplicht worden voor de deskundigheidseis OIM en OSB. Hiervoor geldt een overgangstermijn van 2 jaar. De zorgdeskundige heeft dus tot 1 juli 2025 gelegenheid zich in het KWOT-register te laten opnemen als kwaliteitsgeregistreerd. Tot die tijd kan men nog op de huidige wijze aan de deskundigheidseis blijven voldoen. Vanaf 1 juli 2025 is de registratie in het KWOT-register verplicht.