Kabiz register voor compressietherapeuten (TEK erkenning)

Sinds 1 mei jl. kunnen compressietherapeuten aantonen aan de SEMH deskundigheidseis TEK te voldoen door registratie in het KABIZ beroepsregister voor compressietherapeuten. Het gaat hier om een verificatiemogelijkheid en niet om een verplichting. Men kan dus ook op de huidige wijze d.m.v. nascholingscertificaten blijven aantonen aan de deskundigheidseis te voldoen.

Het besluit om deze wijze van verificatie toe te staan heeft lang op zich laten wachten, met name omdat het Kabiz register een 5 jaarlijkse controle doet op de gevolgde nascholing en de SEMH een jaarlijks te volgen en te controleren nascholing voorstaat. Echter vanuit beroepsvereniging NVCZ is aangegeven dat de eisen die het Kabiz register aan de nascholing stelt (accreditatiepunten) zodanig zijn, dat het behalen van de vereiste accreditatiepunten in de praktijk alsnog over 5 jaar verspreid zal moeten worden. Daarom heeft het SEMH bestuur hiermee ingestemd en tijdens de toetsingen zullen de toetsers steekproeven nemen in hoeverre aan nascholing wordt gedaan.

Voor huidtherapeuten en fysiotherapeuten is het op dit moment nog niet mogelijk via registratie in het beroepsregister aan te tonen aan de deskundigheidseis TEK te voldoen. Voor deze beroepsgroepen wordt naar een soortgelijke, eenvoudige en transparantie oplossing gestreefd.