Nascholingseis MMC

Na een lange periode van onduidelijkheid is de Raad van Advies MMC dit voorjaar gekomen tot de volgende nascholingseis: Alle mammacare adviseurs moeten voldoen aan de eisen van de geaccrediteerde nascholing van 4 SEMH punten per jaar. Deze nieuwe vorm van nascholing geldt per 01-03-2023.
Omdat er (door corona) nog geen scholingen in 2021 en 2022 zijn geweest krijgen alle mammacare adviseurs gelegenheid om in 2023 en 2024 scholing te volgen. Vanwege het nog beperkte aanbod van nascholing zullen tot 1 januari 2024 hier geen feiten voor worden uitgeschreven. Er zal (dus pas vanaf 1-1-2024) een feit worden uitgeschreven “als de betreffende MCA nog geen nascholing heeft gevolgd en niet aantoonbaar voor 1-6-24 een nascholingsactiviteit gaat volgen”. 
De NVMCZ spant zich in om geaccrediteerde scholingen te stimuleren bij toeleveranciers van mammacare producten.