Stand van zaken synchronisatie SEMH en Vektis register | Juli 2023

Begin vorig jaar hebben wij u gevraagd ons een actueel KvK-uittreksel te verstrekken. Dit voor een correcte aanlevering van uw gegevens bij de synchronisatie van het SEMH register met het AGB register. Deze synchronisatie is nodig omdat in de toekomst de zorgverzekeraar het declareren volledig op het AGB-register zal baseren.
Helaas loopt de synchronisatie van beide registers flinke vertraging op, ondanks onze inspanningen bij Vektis om hier voortgang in te boeken. Wij hebben begrepen dat Vektis op dit moment prioriteiten elders heeft, hetgeen buiten onze invloed ligt.
Daarbij is geconstateerd dat niet uitsluitend aan KvK geregistreerde locaties een AGB code is toegekend. Pas nadat dit is opgelost, kunnen de registers worden gesynchroniseerd.
Tot die tijd houden wij uw uittreksel in ons archief en zullen we, als de synchronisatie kan plaatsvinden, hiervan gebruik maken.