Niet declareren voor niet-erkende bedrijven 

Vanwege meerdere signalen die wij onlangs hebben ontvangen, benadrukken wij dat het SEMH erkende leveranciers niet is toegestaan declaraties bij zorgverzekeraars in te dienen ten behoeve van niet-SEMH erkende bedrijven (SEMH Erkenningsreglement art. 11, art. 11.3.g) 

Wel is het o.b.v. 3.10 van de Algemene eisen (‘Diensten door derden’) toegestaan bepaalde werkzaamheden van het (primaire) proces uit te besteden aan niet SEMH erkende bedrijven. In dat geval dienen de activiteiten van het primair proces die worden uitbesteed te voldoen aan de eisen van het SEMH erkenningsschema. Dit geldt voor zowel de uitbestede activiteiten, de plaats waar deze activiteiten worden uitgevoerd, als de uitvoerende zorgdeskundigen. 
Aan deze uitbesteding dient een overeenkomst ten grondslag te liggen waarin alle relevante eisen van dit erkenningsschema of voortvloeiend uit dit erkenningsschema zijn opgenomen en waarin de overeengekomen afspraken volledig zijn vastgelegd. De SEMH gecertificeerde leverancier blijft eindverantwoordelijk voor de kwaliteitsborging.