Samenstelling Raad van Advies Orthopedische Instrumentenmakerijen

  • De heer S.C.G. Bos (zit namens de SEMH de vergadering voor)
  • De heer A.P. Sanders (revalidatiearts)
  • De heer M. Okhuysen  (NVOS-Orthobanda)
  • Mevrouw M. Pelen (CZ)
  • Mevrouw E. Mik (SOHN)
  • Mevrouw P. van Dam (NVOS-Orthobanda)
  • De heer M. van der Pluijm (NBOT)
  • Mevrouw S. Loman (Korter maar Krachtig)
  • Mevrouw drs. M.A. Treur is ambtelijk secretaris van de Raad van Advies