Samenstelling Raad van Advies Hoorzorg

  • De heer S. Bos (voorzitter)
  • Mevrouw M. Nandoe (CvZA)
  • De heer T. Meijer (deskundige hoorzorg)
  • De heer M. Dijkstra (AudiNed)
  • De heer E. Eskes
  • Mevrouw J. Renkema is ambtelijk secretaris van de Raad van Advies