Samenstelling Raad van Advies, DISW Diabetes, Incontinentie, Stoma en Wondverzorging

  • De heer S. Bos (zit namens de SEMH de vergadering voor)
  • Mevrouw S. van Tiggelen (FHI)
  • De heer J. Hobbelen (Stomavereniging)
  • De heer G. de Vries (SAH Fryslan)
  • Mevrouw F. van den Burg (Wondverpleegkundige)
  • Mevrouw drs. M.A. Treur is ambtelijk secretaris van de Raad van Advies