Samenstelling Raad van Advies Compressie Hulmiddelenzorg

  • De heer C. De Ronde (zit namens de SEMH de vergadering voor)
  • De heer Dr. M.M. Mooij (DCoP)
  • Mevrouw Hendrikse-Bastiaans (NVH)
  • Mevrouw A. Harrewijn (NLNetNVFL)
  • De heer R. Bot (Eurocom Nederland)
  • Mevrouw M. Springer (NVCZ)
  • Mevrouw I. Jager (namens ZN)
  • Mevrouw drs. M.A. Treur is ambtelijk secretaris van de Raad van Advies