Samenstelling Raad van Advies

Compressie Hulpmiddelenzorg

  • De heer R. Ungerer (zit namens de SEMH de vergadering voor)
  • De heer Dr. M.M. Mooij (DCoP)
  • Mevrouw Hendrikse-Bastiaans (NVH)
  • De heer R. Bot (Eurocom Nederland)
  • Mevrouw M. Springer (NVCZ)
  • Mevrouw I. Jager (namens ZN)
  • Mevrouw E. Brouwer (NVFL)
  • Mevrouw drs. M.A. Treur is ambtelijk secretaris van de Raad van Advies