Samenstelling Raad van Advies

Mammacare

  • Mevrouw A. Cnossen (Verpleegkundig Specialist Mammacare, verbonden aan Spaarnegasthuis)
  • Mevrouw M. Springer (NVMCZ)
  • Mevrouw S. van Helvoirt (BVN)
  • De heer D. Meijer (Anita)
  • Mevrouw drs. M.A. Treur is ambtelijk secretaris van de Raad van Advies