Samenstelling Raad van Advies

Hoorzorg

  • De heer S. Bos (voorzitter)
  • Mevrouw M. Nandoe
  • De heer T. Meijer
  • De heer M. Dijkstra (AudiNed)
  • Mevrouw J. Renkema is ambtelijk secretaris van de Raad van Advies