Rekenvoorbeelden audiciens

Tarieven audiciensbedrijven
 

Enkele  voorbeelden van de jaarlijkse kosten totaal (€)

Bedrijf met 1 vestiging                                 865

Bedrijf met 7 vestigingen                             4.910 

Bedrijf met 100 vestigingen                         15.600

Bedrijf met 200 vestigingen                         26.950

Omdat de SEMH de contributie per bedrijf in rekening brengt liggen de jaarlijkse kosten voor een organisatie met 100 afzonderlijke juridische entiteiten hoger dan voor een bedrijf met 100 vestigingen.
De jaarlijkse kosten voor een organisatie met 100 vestigingen bedragen ca. € 28.600,-

Toelichting

De kosten van de erkenning zijn opgebouwd uit de jaarlijkse contributie en de toetsingskosten.

1. Contributie per bedrijf per jaar
Voor kleine audiciensbedrijven met maar één vestiging is er een eenmalige instapregeling; voor hen geldt voor de eerste toetsingscyclus (3 jaar) het contributiebedrag van de laagste omzetklasse (€160,-).
Een bedrijf (incl. de vestigingen) met een omzet groter dan € 20.000.000 betaalt per jaar € 3000,- aan contributie.

2. Gemiddelde toetsingskosten per bedrijf per jaar (€)*

Enkele voorbeelden van toetsingskosten bij diverse soorten bedrijven:

Bedrijf met 1 vestiging: € 705
Bedrijf met 7 vestigingen*: € 1.910
Organisatie of bedrijf met 100 vestigingen*: €12.600
Organisatie of bedrijf met 200 vestigingen*: € 23.950

* uitgaande van een centraal kwaliteitsmanagement systeem

*Neem voor een exacte prijsopgave contact op met de SEMH. Aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.