Raad van Advies Mammacare (MMC)

Samenstelling Raad van Advies Mammacare

    • Mevrouw A. Cnossen (Verpleegkundig Specialist Mammacare, verbonden aan Spaarnegasthuis)
    • Mevrouw M. Springer (NVMCZ)
    • Mevrouw S. van Helvoirt (BVN)
    • De heer D. Meijer (Anita)

Mevrouw drs. M.A. Treur is ambtelijk secretaris van de Raad van Advies en zit de vergaderingen voor