Raad van Advies Innovatie en Medische Technologie (IMT)

Samenstelling Raad van Advies Innovatie en Medische Technologie

  • De heer GJ. van der Maazen (Docent/Onderzoeker Fontys Hogeschool, Team Technologie Zorg)
  • De heer R. Smith (toegepast onderzoeker en bestuurder stichting zie.nu)
  • De heer G. Langkamp (Senior Health Innovator)
  • Mevrouw S. Abeln (Professor in AI Technology for Life)
  • De heer R. Schiedon (Orthopedisch schoenmaker; lid van diverse innovatieplatforms)
  • De heer G. van Glabbeek (Zorginnovator)
  • De heer R. Ungerer (Directeur SEMH)
  • Mevrouw drs. M.A. Treur is ambtelijk secretaris van de Raad van Advies
  • De heer F. Holtkamp, portefeuillehouder
  • De heer H.P. Oonk, portefeuillehouder