Raad van Advies Hoorzorg (AUD)

Samenstelling Raad van Advies Hoorzorg

  • De heer S. Bos (voorzitter)
  • Mevrouw M. Nandoe (Nederlandse Beroepsvereniging Bachelors of Audiology)
  • De heer T. Meijer (onafhankelijke kenner van KMS en hoorzorg)
  • De heer E. Eskes (Otometrics Benelux)

Mevrouw drs. M.A. Treur is ambtelijk secretaris van de Raad van Advies