Toetsingscommissie

De toetsingscommissie bestaat uit personen van het bedrijfsbureau; eindbeslissers, bestuursgedelegeerde en toetsers. De commissie komt 4 keer per jaar bij elkaar om ervoor te zorgdragen dat de kwaliteit van de toetsingen gewaarborgd is en de werkwijze/ interpretaties van de eisen van de toetsers gelijk is.

Op dit moment kent de commissie de volgende leden:

 • René Ungerer, (directeur)
 • Cees de Ronde (Eindbeslisser)
 • Eric Geurts (Eindbeslisser)
 • Loe Walter (Walter Management Consultancy), toetser
 • Richard Raaphorst, (Proces and People), toetser
 • Maarten Leijdekkers,(Q-fort consulting BV), toetser
 • Reinalda Sanders, toetser
 • Renée Koster (Praktisch en duidelijk organisatieadvies), toetser
 • Wim Bouma, (Buro Bouma Organisatieadviezen), toetser
 • Michiel van Loon, (MvL Holding), toetser
 • Irene Zonderland (Dwaandewei training en advies), toetser
 • Magdaleen Treur is ambtelijk secretaris van de toetsingscommissie