Diabetes, Incontinentie, Stoma en Wondverzorging

Diabetesmaterialen

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn de kernwoorden bij diabeteszorg. Dit kan door zelf te injecteren, zelf de glucose te meten en zelf de dosering aan te passen. DISW bedrijven bieden de hulpmiddelen aan om dit de realiseren.

Vergoeding en bijbetaling
Diabeteshulpmiddelen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Je hebt wel een verwijzing nodig van een arts of verpleegkundige. Bovendien betaal je eigen risico.

Incontinentiemateriaal

Meer dan 1 miljoen Nederlanders lijden aan een vorm van incontinentie. Door het gebruik van incontinentie materiaal kunnen veel mensen normaal blijven functioneren.

Absorberend incontinentiemateriaal:  de keuze voor het juiste materiaal wordt niet alleen bepaald door de hoeveelheid urine verlies maar ook door lichamelijke beperkingen, andere aandoeningen en de aanwezigheid van mantelzorg. Om goed te kunnen adviseren hebben SEMH erkende bedrijven daarom een  incontinentie-verpleegkundige in dienst.

Afvoerend continentiemateriaal: als de blaas niet meer op de normale manier geleegd kan worden is katheteriseren een oplossing. Bij de keuze van welk type katheter wordt met name gelet op zelfstandigheid en  zelfredzaamheid van de gebruiker.

Vergoeding en bijbetaling
Absorberende en afvoerende incontinentiematerialen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Om vergoeding te krijgen voor incontinentiemateriaal heeft u wel een voorschrift van uw arts nodig. Erkende incontinentie zorgleveranciers kunnen u informatie geven over de details van de vergoeding.

Stoma

Als urine of ontlasting niet meer via de normale weg het lichaam kan verlaten wordt er een nieuwe uitgang gemaakt, de stoma. Met een stoma is er geen controle meer van het moment waarop de urine of de ontlasting het lichaam verlaat. Daarom moet er altijd een stomazakje geplaatst worden. Omdat iedere stoma en stomadrager anders is de keuze individueel. De stomaverpleegkundige van de SEMH erkende leverancier helpt hierbij.

Vergoeding en bijbetaling
Voor de details over de vergoeding van stoma hulpmiddelen verwijzen we naar de Stoma vereniging. Erkende stoma zorgleveranciers kunnen u ook informatie geven over de details van de vergoeding.

Wondverzorgingsmateriaal

Chronische en complexe wonden zijn een grote belasting voor de patiënt en verzorgenden. Het specialisme wondbehandelaar heeft zich in de laatste jaren sterk ontwikkeld gelijk met het aantal wondproducten en behandel methodes. De leverancier van wondverzorgingsmateriaal is een volwaardige gesprekpartner en adviseur voor de gebruiker, huisarts, specialist en wondverpleegkundige.

Vergoeding en bijbetaling
Erkende wondverzorging zorgleveranciers kunnen u informatie geven over de details van de vergoeding.

Ga naar erkenningsregeling