Organisatie

SEMH is een onafhankelijke en onpartijdige stichting zonder winstoogmerk die de kwaliteit van hulpmiddelenzorg bewaakt, behoud en verbetert. Hierbij wordt met name rekening gehouden met de kwaliteit van leven van zorgbehoevenden, preventie, innovatie en betaalbaarheid van zorg.

Ga direct naar:

Het bestuur van de SEMH bestaat uit leden die op persoonlijke titel zitting hebben in het bestuur. De leden hebben kennis van zorg in z’n algemeenheid; patiëntenbelangen; zorgverzekeringen en van de branches. Het bestuur komt jaarlijks minimaal vier keer bijeen en houdt zich bezig met het algemene beleid van de SEMH. De SEMH werkt volgens het Good Governance model. Zo kan het bestuur een erkenningsschema geldigverklaren, maar bij afwijzing zal het schema teruggaan naar de Raad van Advies. Verder vindt erkenning van bedrijven door onafhankelijke en onpartijdige besluitvormers plaats.

De SEMH beschikt over een aantal Raden van Advies die, ondersteund door werkgroepen, de eisen ontwikkelen. Daarnaast is er een Toetsingscommissie. De Toetsingscommissie zorgt er voor dat de kwaliteit van de toetsingen gewaarborgd is en de werkwijze / interpretatie van de eisen door alle toetsers gelijk is.