De indiener verklaart dat bovengenoemde opgave correct is en is opgegeven met de goedkeuring van het bedrijf

Zodra wij uw opgave hebben ontvangen zullen wij dit per mail naar u bevestigen.