Hulpmiddelenzorg prothesen en orthesen

Prothesen

Een prothese is een lichaamsdeel vervangend hulpmiddel. Soms is dit alleen een cosmetisch aanvulling maar meestal is het een functionele oplossing. Door de toepassing van moderne materialen als koolstof en elektronisch gestuurde gewrichten is het mogelijk om na een amputatie weer “normaal” te functioneren en zelfs weer aan sport te doen. De kwaliteit van de prothese is voor een belangrijk deel afhankelijk van de professional die u de prothese verstrekt. Een erkende OIM zorgleverancier houdt bij het verstrekken van een prothese rekening met uw persoonlijke wensen en situatie.

Orthesen

Een orthese ook wel brace, spalk of beugel genoemd is een lichaamsdeel ondersteunend/corrigerend hulpmiddel. Voor bijna ieder lichaamsdeel en functie is er wel een orthese. Als voorbeeld: een vingerspalk bij reuma, een korset bij rugklachten, een enkel-voet orthese bij een klapvoet, een kniebrace bij knieklachten, een lange beenbeugel bij polio. De kwaliteit van de orthese is voor een belangrijk deel afhankelijk van de professional die u de orthese verstrekt. Een erkende OIM zorgleverancier houdt bij het verstrekken van een orthese rekening met uw persoonlijke wensen en situatie.

Confectie of maatwerk?

Veel van de orthesen zijn confectie. Als door de ernst van de aandoening en/of de vorm van het lichaam confectie niet past wordt een orthese op maat gemaakt. Prothesen worden altijd op maat gemaakt. Voor een maatwerkproduct wordt bij de start daarom eerst een gipsafdruk of scan van het betreffende lichaamsdeel of amputatie-stomp gemaakt

Multidisciplinair

Alleen een hulpmiddel maken is niet voldoende. Vaak moet er met het hulpmiddel geoefend worden en moeten er tussentijds aanpassingen gedaan worden. Veel instrumentmakers werken daarom in een multidisciplinair team samen met  revalidatie artsen en fysiotherapeuten.

Vergoeding

Als het hulpmiddel nodig is voor permanent gebruik, meestal bij een chronische aandoeningen, wordt dit meestal vanuit de basisverzekering vergoed. Is het hulpmiddel tijdelijk nodig bv. na een ongeval of sportletsel dan wordt het niet vergoed.

Aan welke eisen moet een orthopedische instrumentmakerij voldoen?

Deze eisen zijn vastgelegd in een schema. Hierin leest u aan welke eisen iedere orthopedisch instrumentmakerij moet voldoen.