Hoe te handelen bij klachten

Ga direct naar:

En als u tóch een klacht heeft?

Een SEMH erkende leverancier biedt zekerheid voor een goede klachten­behandeling

Als u toch een klacht hebt over een SEMH erkende leverancier zult u dit in eerste instantie moeten melden bij de leverancier zelf. Die zal er alles aan moeten doen om in samenspraak met u de klacht op te lossen. Lukt dat desondanks niet dan kunt u de klacht melden bij de onafhankelijke klachtencommmissie waar de leverancier bij is aangesloten. Hier kunt u zoeken naar de betreffende leverancier. In de laatste kolom kunt u de klachtencommissie vinden waar de leverancier bij is aangesloten.

De SEMH stelt een erkende klachtencommissie verplicht. Waarom?
Om de behandeling van klachten veilig te stellen stelt de SEMH het verplicht dat een leverancier is aangesloten bij een erkende klachtencommissie. Door de eisen die de SEMH aan deze klachtencommissies stelt, kan elke cliënt er zeker van zijn dat een klacht die niet door de leverancier zelf wordt opgelost, kan worden aangemeld bij een adequaat functionerende klachten­commissie.

De vroegere “Wet klachtrecht cliënten zorgsector” (Wkcz), is vervangen door de nieuwe “Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg” (Wkkgz). Hierdoor vervalt de wettelijke verplichting dat leveranciers van medische hulpmiddelen zijn aangesloten bij een externe geschilleninstantie. De SEMH stelt wél de verplichting dat deze zorgaanbieders zijn aangesloten bij een erkende onafhankelijke externe klachtencommissie.

Klachtencommissie of geschilleninstantie?
Hulpmiddelenleveranciers die bijvoorbeeld paramedicus zijn (zoals. een huidtherapeut die therapeutisch elastische kousen levert) vallen beroepsmatig onder de Wkkgz. Deze leveranciers hoeven zich niet aan te sluiten bij een onafhankelijke klachten­commissie. Deze wet vereist namelijk dat het bedrijf is aangesloten bij een door het Ministerie van VWS erkende geschilleninstantie zorg. Hun cliënten kunnen zich met een klacht dus wenden tot deze geschilleninstantie.

Ook leveranciers die wettelijk niet onder de Wkkgz vallen, kunnen zich vrijwillig aansluiten bij een door het Ministerie van VWS erkende geschilleninstantie. Deze leveranciers hoeven zich dan niet alsnog bij een onafhankelijke klachtencommissie aan te sluiten. Hun cliënten kunnen zich met een klacht dus wenden tot de geschilleninstantie waarbij het bedrijf is aangesloten.