Vacature

Vacatures Lid Raad van Advies Audicien


De SEMH is al bijna 30 jaar het onafhankelijk en onpartijdig instituut dat de kwaliteit van medische hulpmiddelenzorg in Nederland behoudt, bewaakt en verbetert. De SEMH sluit aan op het beleid en de uitvoering van zorg in Nederland. De SEMH levert hierdoor een bijdrage aan de kwaliteit van leven van zorgbehoevenden. Hulpmiddelenzorgbedrijven die hoogwaardige kwaliteit in hun werk leveren worden erkend door de SEMH.

De SEMH heeft vacatures voor onze RvA Audicensbedrijven vanuit:

 • een gebruikers-/patiëntenvereniging,
 • zorgverzekeraars, 
 • verwijzers.

Functieomschrijving:

Wij zijn op zoek naar een deskundig en ervaren persoon om deel uit te maken van onze Raad van Advies. Als lid van de Raad van Advies zult u een cruciale rol spelen in het adviseren van het bestuur van de SEMH over alle onderwerpen die direct betrekking hebben op de erkenningsregeling audiciensbedrijven en audiciens aan huis. U zult bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van onze diensten en helpen bij het realiseren van onze missie en doelen. De vergaderingen staan altijd in het teken van vergroten en borging van de kwaliteit van de te leveren hulpmiddelenzorg. Ook wordt gesproken over concrete casussen en vragen uit de praktijk. De Raden van Advies worden ambtelijk ondersteund door het secretariaat van de stichting. 

Voor een algemene indruk van de tijdsinvestering van een Raad van Advies lid:

 • Een Raad van Advies vergadert jaarlijks tweemaal, waarvan in principe éénmaal op locatie (nabij Utrecht) en eenmaal via videoverbinding
 • De voorbereiding voor een vergadering beperkt zich veelal tot het lezen van enkele memo’s
 • De vergaderingen zelf duren meestal 1,5 à 2 uur

Taken:

 • Het bieden van strategisch advies en inzicht op het gebied van audiologische zorg en technologie
 • Het beoordelen van huidige en toekomstige diensten en producten
 • Het identificeren van trends en kansen binnen de audiologische sector
 • Het adviseren over beleidsontwikkeling en -implementatie
 • Het bijwonen van vergaderingen en ad-hoc bijeenkomsten, indien nodig

Profiel:

 • Integere, professionele, communicatief vaardige persoon die werkzaam is bij een door de stichting erkende leverancier of op persoonlijke titel door het bestuur van de stichting is benoemd 
 • Bewezen inhoudelijke kennis op het vakgebied en specialisatie van de branche en in staat te denken en adviserend op te treden vanuit collectieve belangen
 • Bewezen bestuurlijke en/of beleidsmatige ervaring is gewenst

Wij bieden:

 • Een uitdagende en invloedrijke adviespositie binnen een dynamische organisatie.
 • Mogelijkheden om bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van onze diensten.
 • Een professionele en ondersteunende omgeving.
 • Een passende vergoeding voor uw tijd en expertise.

Solliciteren:

Bent u de persoon die wij zoeken en wilt u een betekenisvolle bijdrage leveren aan de kwaliteit van hulpmiddelenzorg in Nederland? 
Stuur dan uw motivatiebrief en CV naar directie@semh.info.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met René Ungerer via rene@semh.info.

Wij kijken uit naar uw sollicitatie!