SEMH Klanttevredenheidsonderzoek | Mei 2024


In de afgelopen periode hebben wij ons klanttevredenheids­onderzoek (KTO) over het jaar 2023 gehouden. Anders dan voorheen bestond het KTO dit jaar uit een vrij lange vragenlijst, met een Algemeen deel, een deel over de Toetsingen en een deel over de Toetser. Wij stellen het des te meer op prijs dat 81bedrijven de moeite hebben genomen alle vragen te beantwoorden. Met deze antwoorden krijgen wij meer inzicht in hoe de erkende bedrijven de SEMH ervaren en waarderen, en kunnen wij onze diensten optimaliseren en verbeteren. Een samenvatting van de resultaten van het KTO zijn hieronder te vinden.