Raad van Advies Podologie Bedrijven

Samenstelling Raad van Advies Podologie Bedrijven

  • De heer R. Ungerer (zit namens de SEMH de vergadering voor)
  • De heer R. Koks (Directeur Academie voor Podologie)
  • De heer. J. Fahner (Bestuurslid Kwaliteit en Educatie St. LOOP)
  • De heer F. van Engen (Fysiotherapeut)
  • De heer L. Voogt (namens Nederlandse vereniging van rugpatienten)

Mevrouw drs. M.A. Treur is ambtelijk secretaris van de Raad van Advies