Programma seminar 18 oktober 2021

SEMH seminar 
“10 jaar Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg: wat kunnen we ervan leren?!”

Programma
Alle items hebben een interactief karakter.

12.00 uur Ontvangst en lunch, beursbezoek

13.00 uur Inleiding dagvoorzitter
De heer em. prof. Ernst Roscam Abbing

13.10 uur Scene casus TEK
“Goede hulpmiddelenzorg is afhankelijk van correcte zorg in de hele keten”
Acteurs: Peter Berkhout, Rik Luijmes en Pieternel Reijntjens

13.30 uur Forumdiscussie
Onder leiding van dr. Hok Bing Thio met het publiek

13.50 uur Scene casus HWK
“Adviseren in een lastige situatie”
Acteurs: Peter Berkhout, Rik Luijmes en Pieternel Reijntjens

Tijdens deze scene wordt er gediscussieerd met het publiek 

14.30 uur Pauze en beursbezoek

15.00 uur Scene casus OSB
“Dit vak vraagt om inventiviteit waar ook ruimte en budget voor moet zijn”
Acteurs: Peter Berkhout, Rik Luijmes en Pieternel Reijntjens

15.20 uur Forumdiscussie
Onder leiding van em. prof. Klaas Postema. Forumleden: Esther Mik, BSc. Pascal Bruijnen, (verder nog niet bekend)

15.40 uur Scene casus MMC
“Waar loopt een hulpmiddelenzorgverlener tegenaan in de keuze van het hulpmiddel”
Acteurs: Peter Berkhout, Rik Luijmes en Pieternel Reijntjens

16.00 uur Forumdiscussie 
Onder leiding van drs. Dion van Bommel. Forumleden: Truus Smit MANP, Jacinta van den Heuvel en Mireille Korst

16.20 uur Lagerhuis forumdiscussie
Onder leiding van: Ernst Roscam Abbing (voorzitter SEMH). Forumleden: Jan van Ginneken (Ministerie VWS), Jan Benedictus (Patiëntenfederatie Nederland), drs. Jeroen Nijhuis  (CEO OIM Orthopedie), (verder nog niet bekend)

17.00 uur Sluiting en laatste mogelijkheid tot beursbezoek