Toetsingscommissie


De toetsingscommissie bestaat uit personen van het bedrijfsbureau, eindbeslissers, bestuursgedelegeerde en toetsers.

De commissie komt 4 keer per jaar bij elkaar om zorg te dragen dat de kwaliteit van de toetsingen gewaarborgd is en de werkwijze/ interpretaties van de eisen van de toetsers gelijk is.

Leden toetsingscommissie

Op dit moment kent de commissie de volgende leden:

 • René Ungerer, Directeur
 • Cees de Ronde, Eindbeslisser
 • Eric Geurts, Eindbeslisser
 • Loe Walter, (Walter Management Consultancy), Toetser
 • Richard Raaphorst, (Proces and People), Toetser
 • Maarten Leijdekkers,(Q-fort consulting BV), Toetser
 • Reinalda Sanders, Toetser
 • Renée Koster (Praktisch en duidelijk organisatieadvies), Toetser
 • Wim Bouma, (Buro Bouma Organisatieadviezen), Toetser
 • Michiel van Loon, (MvL Holding), Toetser
 • Irene Zonderland (Dwaandewei training en advies), Toetser
 • Magdaleen Treur is ambtelijk secretaris van de toetsingscommissie