Raden van Advies


Voor elke erkenningsregeling beschikt de SEMH over een Raad van Advies.
Hierin hebben deskundigen zitting die zijn afgevaardigd door relevante partijen, zoals gebruikersorganisaties, brancheorganisatie(s), verwijzers, fabrikanten en zorgverzekeraar(s).

Deze Raad van Advies bewaakt en actualiseert de kwaliteitseisen en komt hiervoor gemiddeld 2 keer per jaar bijeen. Ook buigt de Raad van Advies zich over relevante casussen die zich voordoen en adviseert het bestuur hierin.

Raden van Advies

Vacature Lid Raad van Advies Audicien