Inschrijvingsprocedure


Als u in aanmerking wilt komen voor de SEMH erkenning kunt u de volgende stappen nemen

U downloadt het Inschrijfformulier, vult dit in en stuurt deze per mail, voorzien van uw handtekening en KvK uittreksel, naar het SEMH-secretariaat. Met de indiening van de aanvraag sluit het bedrijf een overeenkomst af met de SEMH. Deze overeenkomst treedt in werking vanaf de dag waarop het bedrijf als erkend in het register wordt ingeschreven (Zie Erkenningsreglement).

U ontvangt per mail van het SEMH-secretariaat een inschrijfbevestiging. In deze mail vermelden wij het nummer waaronder wij uw gegevens hebben geregistreerd. Dit nummer heeft u nodig om een AGB-code aan te vragen bij Vektis. Op het aanvraagformulier van Vektis kunt aangeven: “SEMH-erkenning in aanvraag”. Ook vindt u via de links in deze mail de eisen en het erkenningsreglement. Op het tarievenblad kunt u de kosten voor de erkenning vinden.

U gaat na of uw bedrijf aan de eisen (zie pagina Erkenningsschema’s) voldoet en implementeert eventuele wijzigingen zodat aan alle eisen kan worden voldaan.

Als u er zeker van bent dat u aan de eisen voor de erkenning voldoet, kunt u contact opnemen met het secretariaat en een toetsafspraak aanvragen. Hoe snel uw bedrijf, na uw signaal getoetst te willen worden, daadwerkelijk door de toetser wordt bezocht, is afhankelijk van uw agenda en die van uw toetser.

De toetser brengt een bezoek aan uw bedrijf en gaat na of uw bedrijf aan de eisen voldoet. Dit wordt gedaan aan de hand van gegevens in uw administratie, registraties en documenten van derden. De wijze van toetsen leest u in het Toetsingsreglement.
Tijdens de toets wordt o.a. gekeken of u bent aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie.
De toetser stelt een toetsingsrapport op. Bij eventuele geconstateerde tekortkomingen wordt een ‘feit’ uitgeschreven. U hebt dan alsnog 8 weken de tijd om het feit op te lossen door zogenoemde ‘corrigerende maatregelen’ in te dienen.

Wanneer u aan alle eisen voldoet adviseert de toetser de SEMH uw bedrijf te erkennen. Dit advies wordt behandeld door een door het bestuur benoemde onafhankelijke eindbeslisser. Als deze het advies overneemt ontvangt u een certificaat van erkenning.  Na een positief besluit ontvangt u binnen maximaal twee weken uw certificaat.

U kunt het inschrijfformulier mailen naar info@semh.info.