Erkende klachtencommissies


Ondanks dat alle SEMH erkende bedrijven aan de gestelde eisen voldoen, kan het gebeuren dat een klant een klacht heeft over het bedrijf of over de geleverde hulpmiddelenzorg. Om de behandeling van klachten veilig te stellen, stelt de SEMH het verplicht dat de hulpmiddelenzorgleverancier is aangesloten bij een erkende klachtencommissie. Door de eisen die de SEMH aan een klachtencommissie stelt kan de cliënt er zeker van zijn dat een klacht die niet door de zorgaanbieder zelf wordt opgelost, kan worden aangemeld bij een erkende en adequaat functionerende klachtencommissie. 

Hulpmiddelenzorgleveranciers die paramedicus zijn (zoals bijv. een huidtherapeut die therapeutisch steunkousen levert) vallen beroepsmatig onder de Wkkgz. Deze wet vereist dat het bedrijf is aangesloten bij een door het Ministerie van VWS erkende geschilleninstantie.
Aansluiting bij een van deze geschilleninstanties wordt ook geaccepteerd voor de SEMH erkenning, op voorwaarde dat de diensten van de geschilleninstantie van kracht zijn voor álle leveringen van het bedrijf, dus ook voor de verkopen van medische hulpmiddelenzorg en -materialen.

Hieronder vindt u de klachtencommissies/geschilleninstanties die worden geaccepteerd voor de SEMH erkenningsregelingen.

Aansluiting bij een door het Ministerie van VWS erkende geschilleninstantie zorg wordt óók geaccepteerd voor de SEMH erkenningsregelingen, op voorwaarde dat de diensten van deze geschilleninstantie van kracht zijn voor álle leveringen van het bedrijf, dus ook voor de verkopen van medische hulpmiddelen/materialen.