Eisen leveranciers


Leveranciers van medische hulpmiddelen moeten aan diverse eisen voldoen om het SEMH kwaliteitskeurmerk te mogen voeren.

Deskundigheid

De door ons erkende bedrijven werken uitsluitend met zorgprofessionals die zodanig gediplomeerd zijn dat ze hun vak deskundig uitoefenen. Ook zijn ze verplicht nascholing te volgen zodat ze op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het vakgebied.

Juiste hulpmiddel

Wanneer u een hulpmiddel nodig heeft zal de zorgprofessional een protocol volgen (de Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg) die ervoor zorgt dat u het juiste hulpmiddel verstrekt krijgt. Hierbij wordt gewerkt conform wet- en regelgeving. Het kwaliteitskeurmerk zorgt ervoor dat u het juiste hulpmiddel krijgt waarbij rekening is gehouden met de beschikbare opties en het opgestelde zorgplan.

Zorglocatie

Ook worden er eisen gesteld aan de inrichting van de zorglocaties. De vestigingen en zijn goed bereikbaar en toegankelijk. U wordt in alle gevallen vertrouwelijk en veilig geholpen.

Informatievoorziening

Het erkende bedrijf draagt zorg voor algemene en product gerelateerde voorlichting aan u.

Toetsing

De erkende bedrijven worden jaarlijks door onze onafhankelijke auditors getoetst. Alleen wanneer ze aan alle eisen voldoen wordt het certificaat afgegeven of verlengd.

Totstandkoming eisen
De eisen zijn opgesteld in overleg met diverse branches, zorg- verzekeraars en patiëntenbelangenorganisaties, onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de SEMH.