Organisatie

Bestuur

Het bestuur van de SEMH bestaat uit leden die op persoonlijke titel zitting hebben in het bestuur. De leden hebben kennis van zorg in het algemeen, van patiëntenbelangen, van zorgverzekeringen en van de branches. Het bestuur komt jaarlijks minimaal vier keer bijeen. De SEMH werkt volgens het Good Governance model. Zo kan het bestuur een erkenningsschema geldig verklaren, maar bij afwijzing zal het schema teruggaan naar de Raden van Advies.

Het bestuur van de SEMH houdt zich bezig met het beleid en algemene zaken. Een van de taken van het bestuur is het vertegenwoordigen van de SEMH binnen het landschap van medische zorg in brede zin. Daarbij zoekt het bestuur steeds naar nieuwe initiatieven. Verder is o.a. de eindbeoordeling van de erkenningseisen, die tot stand komen door deskundige Raden van Advies, een bestuursaangelegenheid. Vanwege het Good Governance model zijn de leden van het bestuur niet bestuurlijk gebonden aan een branche of organisatie waar de SEMH een erkenningsregeling voor heeft.

Samenstelling
De heer F.C Holtkamp
De heer M. Haast (penningmeester)
De heer H-P Oonk
De heer J.H.M. Verleun (voorzitter)
De heer R. Ungerer (directeur)

bestuur@semh.info

De heer C. de Ronde is sinds 2022 ere bestuurslid

Bureau

Het bureau van de SEMH houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken.

U kunt het bureau bereiken via info@semh.info of per telefoon via 085-8769770.

Ons team

René Ungerer
Magdaleen Treur
Jackelien Renkema
Liesbeth van der End
Christine Jenquinne

De SEMH beschikt over een aantal Raden van Advies die, ondersteund door werkgroepen, de eisen ontwikkelen en herzien. Daarnaast is er een Toetsingscommissie. De Toetsingscommissie zorgt voor het waarborgen van de kwaliteit van de toetsingen en de werkwijze / interpretatie van de eisen door alle toetsers gelijk is.

Eindbeslissers

De erkenning van bedrijven vindt door onafhankelijke en onpartijdige besluitvormers plaats.
Onze eindbeslissers zijn de heer C. de Ronde en E. Geurts.