Erkenningsschema’s


Algemene eisen

De SEMH heeft algemene eisen opgesteld.
Algemene eisen v4

Dat zijn de eisen waaraan iedere SEMH-erkende leverancier aan moet voldoen.

Erkenningsregelingen

Daarnaast heeft de SEMH acht branchespecifieke erkenningsregelingen ontwikkeld;

OVERIGE ERKENNINGSSCHEMA’S

 

Deze eisen worden onder verantwoordelijkheid van het SEMH bestuur opgesteld in overleg met de belanghebbenden zoals branche-organisaties van de leveranciers, patiëntenbelangenorganisaties, voorschrijvers en zorgverzekeraars.