Nieuw reglement logogebruik | Mei 2024


De naam en het logo van de SEMH vormen een onlosmakelijk onderdeel van de SEMH-erkenning. Met het verkrijgen van de SEMH-erkenning verleent de SEMH toestemming aan het erkende bedrijf om de naam en het logo van de SEMH te gebruiken. De voorwaarden die hiervoor gelden zijn vastgelegd in het Reglement Logogebruik. Onlangs zijn hier enkele aanpassingen in gedaan, waardoor het nu duidelijker is. Het nieuwe Reglement Logogebruik vindt u op onze website onder https://www.semh.info/diensten/protocollen-en-reglementen/