Lijst van Bernink | Mei 2024


Tijdens toetsing zien onze toetsers soms dat TEK bedrijven bij hun inkoop er niet altijd op letten dat de bestelde TEK op de lijst van Bernink staat https://lijstvanbernink.nl/register/. Zoals in de inleiding van schema TEK wordt beschreven is wordt de kwaliteit van het product zelf als essentieel onderdeel beschouwd van het leveren van een adequate kous. Daarom wordt aan de levering van kousen de verplichting gekoppeld dat dit uitsluitend geschiedt met TEK die op de lijst van Bernink staan. De lijst bevat uitsluitend therapeutische elastische kousen die aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Tevens zijn de producenten gecertificeerd volgens ISO 9001 en conformeren zij zich aan specifieke producent gerelateerde criteria en extra eisen t.a.v. nazorg. Het is dus een eis, waarop de toetsers de komende periode extra op zullen controleren.