SEMH
Inloggen deelnemers erkenningsregeling SEMH:
Relatienr.:
Wachtwoord:

Beleidsverklaring SEMH

Mei 2018

Het beleid van de SEMH is gericht op het continu voldoen aan de hoge verwachtingen van haar interne en externe omgeving. Als doel heeft de SEMH uitgesproken een autoriteit en het aanspreekpunt te willen worden voor de borging van kwaliteit voor het leveren van medische hulpmiddelen.

Hierbij de ambitie voorop om zo groot mogelijke toegevoegde waarde te hebben voor onze betrokken partijen en bij te dragen aan het bereiken van hun strategische doelen. 

Ten aanzien van kwaliteit is het beleid gericht op:

  • het in stand houden en vergroten van de klanttevredenheid en klantgerichtheid;
  • het blijven voldoen aan de eisen die worden gesteld vanuit wet- en regelgeving;
  • het bewaken van de externe en interne kwaliteit en het continu verbeteren van de processen;
  • het leveren van diensten met de focus op zo min mogelijke risico’s en zoveel mogelijk kansen.

Het bestuur van de SEMH informeert betrokken partijen over de voortgang van het beleid en  ziet toe op de uitvoering van dit beleid en stuurt bij wanneer nodig. De doelstellingen worden jaarlijks opgesteld en weergegeven in de directiebeoordeling. 

De doelstellingen worden proactief gemonitord, geëvalueerd en direct bijgestuurd waar nodig tijdens de diverse overleggen. 

Eenmaal per jaar vindt een eindevaluatie plaats via de directiebeoordeling en middels de bespreking tussen voorzitter, bestuursgedelegeerde en directeur bureau. 

Relevante delen van de verslaglegging zijn zowel intern als extern beschikbaar voor afgevaardigden van de stakeholders.

De SEMH wil dat processen zoals deze verwoord zijn of waarnaar verwezen wordt in het kwaliteitshandboek, als zodanig worden uitgevoerd door haar medewerkers. 

Het bedrijfsbureau zorgt ervoor dat deze beleidsverklaring minimaal om de drie jaar wordt geëvalueerd en eventueel wordt herzien.

 

Alphen aan den Rijn, 5 september 2018

 

 

H. Simons

Voorzitter SEMH

Klik hieronder voor meer informatie over de diverse erkenningsregelingen:
OIM

OIM

hulpmiddelenzorg orthopedie
OSB

OSB

hulpmiddelenzorg orthopedisch schoeisel
TEK

TEK

hulpmiddelenzorg Therapeutische elastische kousen
MMC

MMC

hulpmiddelenzorg Mammacare
DISW

DISW

hulpmiddelenzorg diabetes, incontinentie, stoma en wondverzorging
HWK

HWK

hulpmiddelenzorg Haarwerken
CARD SolutionsSite ontwikkeling CARD Solutions