SEMH
Inloggen deelnemers erkenningsregeling SEMH:
Relatienr.:
Wachtwoord:

En als u tóch een klacht heeft?

Het kan gebeuren dat u een klacht heeft over een product of de dienstverlening. In dat geval bent u verzekerd van een onafhankelijke afhandeling van uw klacht.

Hiervoor bestaan twee mogelijkheden:

Uw leverancier valt onder de Wkkgz

Hulpmiddelen leveranciers die onder de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vallen, moeten zorgen voor een effectieve en laagdrempelige klachten­regeling. Daarnaast is de leverancier verplicht een of meer personen (klachten­functionaris) aan te wijzen die de cliënt kan adviseren en ondersteunen met betrekking tot het indienen van de klacht.

Ook moet het bedrijf zijn aangesloten bij een door het Ministerie van Volksgezond­heid, Welzijnen Sport erkende geschillen­commissie. Indien een klacht niet – ook met behulp van de klachtenfunctionaris – door het bedrijf zelf niet kan worden opgelost, kunt u zich wenden tot deze geschillencommissie. Uw leverancier hoeft dus niet (meer) te zijn aangesloten bij een onafhankelijke klachten­commissie. Ook is de procedure geschillencommissie van de SEMH voor u niet van toepassing.

 

 

 

Uw leverancier valt niet onder de Wkkgz

In deze gevallen dient u een klacht in eerste instantie - schriftelijk - in bij uw leverancier. In de meeste gevallen kan de klacht direct tussen u en de leverancier worden afgehandeld. Als dat onverhoopt niet lukt, kunt u de klachten-commissie, waarbij uw leverancier is aangesloten, inschakelen.

Uw leverancier is verplicht u te informeren over de klachtenprocedure en de klachtencommissie waarbij het bedrijf is aangesloten. Nadat u contact hebt opgenomen met de klachtencommissie informeert deze u over de manier waarop u uw klacht bij hen kunt indienen, en over de wijze waarop de klacht wordt behandeld.

Wanneer de klachtencommissie uw klacht ontvankelijk verklaart (dat wil zeggen dat de klacht aan de formele voorwaarden voor een klacht voldoet) zal de klachten­commissie, na de behandeling van uw klacht, hier schriftelijk een uitspraak over doen.

Wanneer u zich niet kunt vinden in de uitspraak van de klachtencommissie, kunt u uw klacht indienen bij de geschillencommissie van de SEMH. Uitsluitend ná een uitspraak van de klachtencommissie beoordeelt deze geschillencommissie of zij uw klacht in behandeling kunnen nemen.

 

 

De geschillencommissie SEMH doet uitsluitend een uitspraak over de kwaliteit van de geleverde dienst of het product, en niet over een tegemoetkoming van de ondervonden schade. Hiervoor kunnen de gebruikelijke wegen in het private recht gevolgd worden. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend.  Het bestuur van de SEMH ziet er op toe dat de uitspraak van de geschillencommissie correct en tijdig wordt nagekomen.

Voordat u een geschil bij de geschillencommissie indient, raden wij u aan eerst het geschillenreglement van de SEMH te raadplegen. Deze procedure kan dus alleen worden gebruikt indien de leverancier niet onder de Wkkgz valt.

 

Klik hieronder voor meer informatie over de diverse erkenningsregelingen:
OIM

OIM

hulpmiddelenzorg orthopedie
OSB

OSB

hulpmiddelenzorg orthopedisch schoeisel
TEK

TEK

hulpmiddelenzorg Therapeutische elastische kousen
MMC

MMC

hulpmiddelenzorg Mammacare
DISW

DISW

hulpmiddelenzorg diabetes, incontinentie, stoma en wondverzorging
HWK

HWK

hulpmiddelenzorg Haarwerken
CARD SolutionsSite ontwikkeling CARD Solutions