SEMH
Inloggen deelnemers erkenningsregeling SEMH:
Relatienr.:
Wachtwoord:

Breedgedragen erkenningseisen

De eisen van onze erkenningsregeling voor audiciensvestigingen zijn tot stand gekomen in samen­werking met de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS, nu Stichting Hoormij), de beroepsvereniging van Bachelors of Audiology, zorgverzekeraar VGZ, vertegen­woordigers van Audiciens én onafhankelijk deskundigen. Een onafhankelijke Raad van Advies Hoorzorg zal de eisen van deze erkenning bewaken en waar van nodig actualiseren. Zoals gebruikelijk binnen de SEMH zal er een duidelijke scheiding zijn tussen het inhoudelijk formuleren van de eisen, en de geldig­verklaring daarvan.

Hoe zien de erkenningseisen er uit?
Op https://www.semh.info/CMSDATA/Afbeeldingen/files/Audiciens v2.pdf kunt u het volledige erkenningsschema inzien. Uiteraard zijn wij graag bereid uw eventuele vragen hierover te beantwoorden.

 

Klik hieronder voor meer informatie over de diverse erkenningsregelingen:
OIM

OIM

hulpmiddelenzorg orthopedie
OSB

OSB

hulpmiddelenzorg orthopedisch schoeisel
TEK

TEK

hulpmiddelenzorg Therapeutische elastische kousen
MMC

MMC

hulpmiddelenzorg Mammacare
DISW

DISW

hulpmiddelenzorg diabetes, incontinentie, stoma en wondverzorging
HWK

HWK

hulpmiddelenzorg Haarwerken
CARD SolutionsSite ontwikkeling CARD Solutions