SEMH
Inloggen deelnemers erkenningsregeling SEMH:
Relatienr.:
Wachtwoord:

6 Redenen om te kiezen voor de Erkenningsregeling Hoorzorg van de SEMH

1 Aantrekkelijke tarieven
De SEMH biedt een goedkoper alternatief voor de StAr. Zo is de SEMH voor een bedrijf met 1 vestiging gemiddeld 10% goedkoper, voor een bedrijf met 7 vestigingen bijna 60%!

2 Groot draagvlak door brede samenwerking 
Voor elke erkenningsregeling werkt de SEMH met een Raad van Advies. Hierin zijn alle relevante partijen vertegenwoordigd, zoals gebruikers-/patiëntenverenigingen, beroepsvereniging en deskundigen uit het vakgebied. Door een nauwe samen­werking met alle stakeholders. zijn de erkenningseisen breed gedragen.

3 Betere controle zorgt voor hogere kwaliteit
Er wordt niet op bedrijfsniveau, maar op vestigingsniveau gekeken naar kwaliteitseisen. Elke vestiging volgt een toetsingscyclus van 3 jaar. Dit betekent dat elke vestiging.minimaal 1 x per 3 jaar wordt bezocht. Ook worden tijdens de toets steekproeven genomen van de dossiers.

4 Erkend door zorgverzekeraars
Alle zorgverzekeraars*) accepteren de SEMH erkenning Hoorzorg als betrouwbaar alternatief voor de verplichte StAr-registratie en hebben deze opgenomen in hun inkoopvoorwaarden.

*) van DSW en De Friesland zorgverzekeraar is dit nog niet bekend.

5 Goede bereikbaarheid secretariaat 
Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat het secretariaat van de SEMH goed bereikbaar is. Daarnaast wordt het secretariaat als kundig, klantvriendelijk en adequaat beoordeeld. Vragen en verzoeken worden doorgaans binnen één week beantwoord.

6 Bekendheid in hulpmiddelenzorg
Als marktleider binnen de kwaliteitswaarborging van medische hulpmiddelen is de SEMH ook actief in andere zorggebieden, zoals orthopedische hulpmiddelen en haarwerken. Hierdoor geniet de SEMH grote naamsbekendheid bij patiënten­organisaties, zorgverzekeraars en (door)­verwijzers. SEMH is een begrip dat staat voor kwaliteit.

Klik hieronder voor meer informatie over de diverse erkenningsregelingen:
OIM

OIM

hulpmiddelenzorg orthopedie
OSB

OSB

hulpmiddelenzorg orthopedisch schoeisel
TEK

TEK

hulpmiddelenzorg Therapeutische elastische kousen
MMC

MMC

hulpmiddelenzorg Mammacare
DISW

DISW

hulpmiddelenzorg diabetes, incontinentie, stoma en wondverzorging
HWK

HWK

hulpmiddelenzorg Haarwerken
CARD SolutionsSite ontwikkeling CARD Solutions