SEMH
Inloggen deelnemers erkenningsregeling SEMH:
Relatienr.:
Wachtwoord:

Organisatie

De SEMH is een onafhankelijke stichting die leveranciers in de gezondheidszorg certificeerd. Het Bestuur van de SEMH wordt gevormd door een onafhankelijke voorzitter en een onafhankelijke secretaris, een representant vanuit de patiëntenbelangenorganisaties, een deskundige vanuit de zorgverzekeraars en afgevaardigden vanuit de branche-organisaties. Het bestuur komt jaarlijks minimaal vier keer per bijeen. Onder het bestuur functioneren de Raden van Advies. De taak van de Raden van Advies is het bestuur te adviseren over de inhoud van de eisen. De Raden van Advies worden, indien nodig, ondersteund door werkgroepen. Daarnaast beschikt de SEMH over een Toetsingscommissie en een Bezwarencommissie.

De SEMH werkt volgens het Good Governance model wat te zien is in het organogram.

De Toetsingscommissie zorgt er voor dat de kwaliteit van de toetsingen gewaarborgd wordt en de werkwijze/interpretatie van de eisen door alle toetsers gelijk is. De Bezwarencommissie doet een bindende uitspraak bij bezwaren tegen toetsers en bezwaren tegen het opleggen van een sanctie door het bestuur..

De administratieve afwikkeling van toetsingen en het secretariaat van de SEMH wordt gedaan door het 
Centrum voor Certificatie.

Werkwijze: het toetsen van de zorgleveranciers gebeurt door onafhankelijke en profesionele auditors. Op basis van het auditverslag bepaald de een rapportbeoordelaar of het certificaat wel of niet verstrekt wordt.

Alle voorwaarden kunt u vinden in het erkenningsreglement.

 

Naar de SEMH nieuwswebsite!

 

Klik hieronder voor meer informatie over de diverse erkenningsregelingen:
OIM

OIM

hulpmiddelenzorg orthopedie
OSB

OSB

hulpmiddelenzorg orthopedisch schoeisel
TEK

TEK

hulpmiddelenzorg Therapeutische elastische kousen
MMC

MMC

hulpmiddelenzorg Mammacare
DISW

DISW

hulpmiddelenzorg diabetes, incontinentie, stoma en wondverzorging
HWK

HWK

hulpmiddelenzorg Haarwerken
CARD SolutionsSite ontwikkeling CARD Solutions