SEMH
Inloggen deelnemers erkenningsregeling SEMH:
Relatienr.:
Wachtwoord:

SEMH staat voor kwaliteit

Graag stellen wij ons op deze homepagina kort aan u voor:

De SEMH is een zelfstandige en onafhankelijke organisatie die kwaliteitserkenningen afgeeft aan aanbieders van medische zorg, zoals leveranciers van hulpmiddelenzorg.

Alleen zorgaanbieders die - na strenge toetsing - hebben aangetoond aan de hoge kwaliteits­eisen van de SEMH te voldoen, en te werken volgens de zorgvuldig vastgestelde kwaliteits­procedures, mogen onze erkenning voeren. Waarom?

Ons team, dat bestaat uit inhoudelijk deskundigen, objectieve toetsers en een klantvriendelijk secretariaat, staat graag voor u klaar!

           

Nieuws

Vektis portaal wordt vernieuwd

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft samen met Vektis, een portaal ingericht waar zorgverzekeraars kunnen controleren of de leveranciers die ze willen contracteren wel integer is. Hierbij wordt uitgegaan van “openbaar beschikbare gegevens”.
Alleen wat ZN onder integer verstaat en welke bronnen hiervoor geraadpleegd worden  vermeldt ZN niet.

Het uitgangspunt om “integere leveranciers” te contracteren kunnen wij volledig onderschrijven.  Los hiervan is de SEMH momenteel met Vektis in overleg om de gegevens van de SEMH en Vektis met elkaar te synchroniseren.

Het zou goed zijn als er meer openbaarheid over de werkwijze en de bronnen van het portaal wordt gegeven. (bron nieuwsbrief ZN 7-1-2016)

 

Nieuwe " wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg" (Wkkgz),  SEMH eisen strenger dan nieuwe wet.

Recent heeft de Eerste kamer ingestemd met het wetsvoorstel  "Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg". Deze nieuwe wet waarborgt dat patienten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling  van klachten en geschillen. De nieuwe wet vervangt de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht clienten zorgsector.

Echter een aantal zorgsectoren, waaronder de hulpmiddelenzorg, hoeft niet aan deze nieuwe wet te voldoen. Als SEMH vinden wij dit zeer vreemd. In overleg met diverse organisaties binnen de hulpmiddelenzorg is besloten om de SEMH eisen ten aanzien van klachten afhandelingen, het hebben van een onafhankelijke klachtcommissie en de SEMH geschillen commissie te blijven handhaven. Hiermee zijn de SEMH eisen strenger dan de nieuwe wet voorschrijft.

 

 

 

 

 

 

Klik hieronder voor meer informatie over de diverse erkenningsregelingen:
OIM

OIM

hulpmiddelenzorg orthopedie
OSB

OSB

hulpmiddelenzorg orthopedisch schoeisel
TEK

TEK

hulpmiddelenzorg Therapeutische elastische kousen
MMC

MMC

hulpmiddelenzorg Mammacare
DISW

DISW

hulpmiddelenzorg diabetes, incontinentie, stoma en wondverzorging
HWK

HWK

hulpmiddelenzorg Haarwerken
CARD SolutionsSite ontwikkeling CARD Solutions