Duurzaamheidseisen | Mei 2024


In december 2023 hebben wij u bericht over duurzaamheidseisen voor hulpmiddelenzorgbedrijven. Op verzoek van Zorgverzekeraars Nederland heeft de SEMH een concept schema duurzaamheidseisen opgesteld. Dit concept schema is binnen de Raden van Advies besproken en is om aanvullende input gevraagd vanuit de branches. De Raad van Advies Haarwerken is inmiddels akkoord gegaan met de concept duurzaamheidseisen. Wij verwachten binnenkort het schema te mogen publiceren.

Ook de Raad van Advies Mammacare is positief over het schema en er zal een pilot plaatsvinden waarin bekeken wordt of de eisen in de praktijk realistisch zijn.

De overige Raden van Advies buigen zich nog over de eisen waarbij met name de achterban geraadpleegd moet worden.